เกี่ยวกับเรา

คุโนะ ยะซุโยะฌิ ผู้ก่อตั้ง kogumakai

คุโนะ ยะซุโยะฌิ

ประธานกรรมการ
kogumakai

นวัตกรรมสมัยใหม่ได้ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไป ความสามารถของเทคโนโลยีตอบสนอง มนุษย์ได้ดีมากยิ่งขึ้น และในหลายสาขาอาชีพได้นำความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือเครื่องจักร ที่มีความสามารถเหมือนมนุษย์มาใช้ หลังจากหลายสิบปีผ่านไป ผู้คนเริ่มมีความคิดที่ว่างานในปัจจุบัน หลายงานอาจไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้มนุษย์อีกต่อไป

ด้วยเหตุนี้จึงมีการเรียกร้องให้พัฒนาการศึกษาอย่างเร่งด่วน เพราะการศึกษาเป็นกลยุทธ์เพียงหนึ่ง เดียวที่จะทำให้มนุษย์สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมด้วยตนเองได้อย่างเต็มที่ ถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางสังคมคอมพิวเตอร์ก็ตาม

มีการค้นพบว่า การศึกษาในช่วงแรกจนถึงอายุ 5 ขวบ มีผลต่ออนาคตของเด็ก และทั่วโลกเริ่มตระหนัก ถึงความสำคัญของการศึกษาในช่วงปฐมวัย ช่วงแรกที่การศึกษาปฐมวัยเริ่มเข้ามามีบทบาท ผมตระหนักได้ว่าการศึกษา ของเด็กในช่วงวัยนี้นั้นสำคัญมาก และผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ทุกคนไม่ได้มองข้ามและหันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้ สิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับเด็กช่วงวัยนี้คือ การศึกษาที่เดินไปพร้อมกับพัฒนาการของเด็ก และมีผู้ใหญ่คอยช่วยแนะแนวทางให้ โดยไม่บังคับให้เด็กทำเพียงแบบฝึกหัดในกระดาษอย่างที่ทำกันโดยทั่วไป

ในฐานะประธานสถาบันวิจัยปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย กว่า40ปีที่ผมทำงานวิจัยเพื่อค้นหาว่าเราจะบ่มเพาะ  “พลังแห่งการคิด” ของเด็กปฐมวัยได้อย่างไร ปัจจุบันผมก็ยังคงทึ่งกับความสามารถอันไร้ขีดจำกัดของเด็กๆ และยังเดินหน้า วิจัยต่อไปอย่างสุดความสามารถ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทางสถาบันได้รับคำขอบคุณและเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากหลายภาคส่วน  ทั้งผู้ที่เคยทำงานวิจัยร่วมกันทั้งญี่ปุ่นและต่างชาติ รวมถึงผู้ที่ไม่เคยทำงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วย

ผมไม่เชื่อว่าระบบการศึกษาแบบกวดวิชาจะสามารถเพิ่มความสามารถด้านความคิดให้แก่เด็กๆได้ การใช้ร่างกาย การใช้มือ การใช้ความคิด และการแก้ปัญหาต่างหากที่สามารถช่วยได้ ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระบวนการหลักของ “KUNO Method” ที่ KOGUMAKAI เราเน้นการศึกษาด้วยการใช้สิ่งของ ซึ่งเราจะใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้เด็กได้ทดลองถูกผิด ตั้งคำถาม หาคำตอบ และแก้ปัญหา รวมทั้งการศึกษาผ่านบทสนทนาให้เด็กได้มีการพัฒนาด้านความคิด หลักการ 3 ข้อ ของ KUNO Method  (การเรียนรู้ผ่านสิ่งต่างๆรอบตัว, การเรียนรู้ผ่านการสนทนา, การศึกษาขั้นพื้นก่อนวัยเรียน) ได้รับการยอมรับว่าเป็น วิธีการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับช่วงปฐมวัยอย่างแท้จริง ท่ามกลางการศึกษาที่ขาดแคลนการเรียนจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม  ผมหวังว่าเด็กผู้เป็นอนาคตของชาติจะได้เรียนรู้ “พลังแห่งการคิด” ซึ่งเปรียบเสมือนพลังที่ทำให้พวกเขาสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป

การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงปฐมวัยของ KOGUMAKAI ที่ประเทศญี่ปุ่น
เสาหลักที่ 1 “ห้องเรียน”
เป็นห้องเรียนที่นำ KUNO method  ไปใช้บ่มเพาะพลังแห่งการคิดของเด็กๆ ทุกปีจะมีเด็กที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนระดับประถมศึกษาเอกชนชั้นนำได้เป็นจำนวนมาก
สิ่งที่ทาง KOGUMAKAI คาดหวังคือการที่เด็กๆเติบโตขึ้นจากการได้สนุกกับการเรียน  มีพลังแห่งการคิด สามารถพูดคุยสื่อสารได้ด้วยตนเอง   ทางสถาบันยังคงมุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการฝึกฝนพลังแห่งการคิดที่ถูกต้องและเหมาะสมโดยยึดหลักของ KUNO Method ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะไม่เหมือนใคร การสอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นเพียงผลลัพธ์จากการเลี้ยงดูของผู้ใหญ่ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการฝึกฝนอะไรเป็นพิเศษ เพียงแค่วางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจจากข้อเท็จจริง เน้นนโยบายการเรียนรู้จากทั้ง ในห้องเรียนและที่บ้าน สิ่งเหล่านี้เองคือแนวทางที่จะนำพาเด็กๆไปสู่เป้าหมายที่หวังไว้ ทาง KOGUMAKAI ยังคงพัฒนาวิธีการเรียนการสอนที่มุ่ง เน้นการพัฒนาความรู้พื้นฐานในชั้นประถมศึกษาต่อไป
เสาหลักที่ 2 "พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน , การศึกษาทางไกล"
เผยแพร่แนวคิดของการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยให้แก่ทุกครอบครัว
สมัยที่ KOGUMAKAI  ยังเป็นเพียงห้องเรียนเล็กๆ มีคำร้องขอจากท่านผู้ปกครองให้ทางสถาบัน จัดจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในห้องเรียนซึ่งเป็นอุปรกรณ์ที่ผลิตด้วยมือทุกชิ้น ด้วยเหตุนี้การจัดจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนจึงเริ่มต้นขึ้น
ผ่านมากว่า 30  ปี ปัจจุบันทางสถาบันได้ร่วมมือกับร้านหนังสือกว่า 200 แห่ง ทั่วประเทศญี่ปุ่นในการจัดจำหน่ายสื่อการเรียนสอน สิ่งที่ทางเราคาดหวัง คือการช่วยส่งเสริมองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ให้ทุกครอบครัวได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน
จากเสียงตอบรับของหลายครอบครัว ปัจจุบันทางสถาบันจึงเริ่มโครงการการศึกษาทางไกลและโครงการความร่วมมือจากหลาย ภาคส่วนในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนต่อไป
เสาหลักที่3 "แผนงานการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ"
KUNO Method ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการสอบเข้าเรียนต่อเท่านั้น ด้วยเนื้อหาความรู้ที่เป็นรูปธรรมและพื้นฐานสำหรับเด็กช่วงปฐมวัย ทางสถาบันได้จัดโปรแกรมเผยแพร่หล้กสูตรให้แก่เด็กทั่วโลก KUNO Method ไม่เพียงเป็นที่ยอมรับจากโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็ก ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังได้รับความสนใจจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย

ปัจจุบัน KOGUMAKAI มีสาขาที่ประเทศ เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม อินเดีย สิงคโปร์ และไทย

Kogumakai

- สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 9 (ขึ้นลิฟท์ประตู C)

- สาขา The Walk ราชพฤกษ์ ชั้น 2 ด้านหลัง B2S

ติดต่อสอบถาม 099-5361454

e-mail:Kogumakai_thailand@hotmail.com