ถามตอบ

คำตอบ กิจกรรมในแต่ละคลาสจะแตกต่างกันเล็กน้อย ให้เหมาะสมตามช่วงวัย แต่วิธีการสอนของเราจะเป็น 3 step เริ่มจากให้เด็กๆเล่นกันเป็นกลุ่ม ได้ใช้ความคิดของตัวเองและเห็นมุมมองของเพื่อนๆในการที่จะแก้ปัญหา หลังจากนั้นจะใช้อุปกรณ์ประกอบให้เด็กแต่ละคนได้ทดลองทำด้วยตนเอง ขั้นตอนที่ 3 จะเป็นการทำโจทย์ในกระดาษ เพื่อดูความเข้าใจของเด็กจากกิจกรรมที่ได้ทำไป ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้คุณครูจะมีการคุยโต้ตอบกับเด็กๆ เพื่อให้เด็กสามารถถ่ายทอดความคิดและที่มาของคำตอบนั้นๆ
คำตอบ เด็กทุกคนไม่ว่าจะเรียนโรงเรียนแนวไหนก็สามารถเรียนได้ค่ะ หลักสูตรของ Kogumakai จะเน้นสิ่งที่เด็กควรรู้ก่อนเข้าชั้นป.1 กิจกรรมต่างๆจัดให้เหมาะสมกับช่วงวัยและสนุกสนาน เน้นกระบวนการทางความคิดและความเข้าใจของเด็กๆ เพราะเรากำลังสร้างให้เด็กๆมีทักษะทางความคิดซึ่งจะติดตัวเด็กๆไปจนโต เวลาเด็กๆมาที่ Kogumakai จะรู้สึกเหมือนมาเล่นกับเพื่อน มาเล่นเกมกับคุณครู และเนื่องจากทุกๆคนได้จับได้สัมผัสอุปกรณ์จริงๆ ผนวกกับคำถามของคุณครู ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดด้วยตัวของเด็กๆเอง แต่ถ้าหากมีแผนจะให้ไปสอบเข้าสาธิต ข้อสอบสาธิตจะเป็นแนวเดียวกับที่ทางโรงเรียนสอน และเนื่องจากว่าเด็กๆได้ลงมือทำและสัมผัสของจริง รวมทั้งได้อธิบายที่มาของคำตอบด้วยตัวเอง จึงทำให้สามารถที่จะเข้าใจและประยุกต์แบบฝึกหัดหรือข้อสอบมากขึ้น
คำตอบ ที่ Kogumakai ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองเช่นเดียวกันค่ะ เพราะ “ทักษะทางการคิด” เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ และทางโรงเรียนอยากให้เด็กๆได้ฝึกฝน เล่นและทบทวนในแนวทางเดียวกันกับที่ได้เรียนไป นอกเหนือจากใบประเมินเด็กที่ผู้ปกครองจะได้รับในแต่ละครั้ง ในช่วง 10 นาทีท้าย คุณครูประจำคลาสจะมีการอธิบายรายละเอียดของบทเรียน อุปกรณ์ วิธีการ และมีคำแนะนำเพิ่มเติมว่าควรต่อยอดอย่างไรอีกด้วย
คำตอบ แม้จะเริ่มเรียนทีหลังก็สามารถเรียนทันเพื่อนๆได้ค่ะ ในช่วงแรกของทุกบทเรียนคุณครูจะให้เวลาเด็กๆได้ทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนๆ และได้ลองผิดลองถูกด้วยตนเองก่อน และระหว่างที่คุณครูมีการคุยโต้ตอบกับเด็กๆ ก็จะรู้ว่ามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน หรือมีความกังวลหรือไม่ หากคุณครูเห็นว่าเด็กๆมีความกังวล หรือตามไม่ทันก็จะมีวิธีการกระตุ้นเด็กๆให้สามารถที่จะไปถึงยังเป้าหมายได้ค่ะ รวมทั้งในช่วงท้ายชั่วโมงก็จะมีคำแนะนำให้กับผู้ปกครองเพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมอีกด้วย

Kogumakai

- สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 9 (ขึ้นลิฟท์ประตู C)

- สาขา The Walk ราชพฤกษ์ ชั้น 2 ด้านหลัง B2S

ติดต่อสอบถาม 099-5361454

e-mail:Kogumakai_thailand@hotmail.com