ตารางคลาสเรียน SORA

สัปดาห์ เรื่อง
สัปดาห์ที่ 1 ปริมาณ - ขนาดใหญ่-เล็ก
สัปดาห์ที่ 2 จำนวน + พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
สัปดาห์ที่ 3 จำนวนและการแยกประเภท
สัปดาห์ที่ 4 เรียนรู้รูปร่างต่างๆจากลายพิมพ์ผัก
สัปดาห์ที่ 5 ฝึกสังเกตรูปร่างที่แตกต่างกัน
สัปดาห์ที่ 6 การดำเนินชีวิต - เรียนรู้ประเพณีวันสงกรานต์
สัปดาห์ที่ 7 การละเล่นพื้นบ้าน กติกาและกีฬา
สัปดาห์ที่ 8 เรียนรู้วิธีการทำแป้งโดว์ และความสัมพันธ์ของขนาด
สัปดาห์ที่ 9 การดำเนินชีวิต อนุกรมและการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
สัปดาห์ที่ 10 รูปร่างและรูปทรงผ่านการเล่นบล็อกโฟม และบล็อกไม้
สัปดาห์ที่ 11 รูปร่างเรขาคณิตพื้นฐาน การต่ออิโรอิตะ
สัปดาห์ที่ 12 ตำแหน่งผ่านกิจกรรมเทศกาลวันเด็กผู้หญิง : Hina matsuri
สัปดาห์ที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและขนาด
สัปดาห์ที่ 14 จำนวน-งานปาร์ตี้ การจัดการจำนวนหนึ่งต่อหนึ่ง ขาด-เกิน
สัปดาห์ที่ 15 การดำเนินชีวิต - วันแม่และการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
สัปดาห์ที่ 16 การจำแนกชนิดและจำนวน ตำแหน่งที่ถูกต้อง พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และเล็ก
สัปดาห์ที่ 17 จำนวน - รู้จักเงิน และร้านค้าต่างๆ
สัปดาห์ที่ 18 พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง
สัปดาห์ที่ 19 ปฏิบัติตามคำสั่ง การนับและจดจำจำนวน ฝึกประสาทหูและสมาธิ
สัปดาห์ที่ 20 ขนาดและอนุกรม ผ่านเทศกาลวันเด็กผู้ชาย
สัปดาห์ที่ 21 ตำแหน่ง หน้า หลัง บน ล่าง
สัปดาห์ที่ 22 อนุกรม และกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
สัปดาห์ที่ 23 ตำแหน่งและการจดจำตำแหน่ง
สัปดาห์ที่ 24 ออกกำลังกาย เขาวงกต
สัปดาห์ที่ 25 รูปร่างเรขาคณิตพื้นฐาน
สัปดาห์ที่ 26 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและขนาด
สัปดาห์ที่ 27 สำรวจเมือง(เลี้ยวขวา เลี้ยวซ้าย)
สัปดาห์ที่ 28 การดำเนินชีวิต - คริสมาสต์ อนุกรม
สัปดาห์ที่ 29 จำนวนมากกว่า-น้อยกว่า
สัปดาห์ที่ 30 ปริมาณ(ระดับน้ำและขนาด) และอนุกรม
สัปดาห์ที่ 31 สนุกกับการจับคู่รูปร่างต่างๆ
สัปดาห์ที่ 32 กิจกรรมวันเด็ก และการเปรียบเทียบจำนวน
สัปดาห์ที่ 33 สนุกกับการใช้รูปร่างสามเหลี่ยม
สัปดาห์ที่ 34 รูปร่าง (สี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า) และพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
สัปดาห์ที่ 35 การดำเนินชีวิต ฝึกการพับ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านกิจกรรมวันวาเลนไทน์
สัปดาห์ที่ 36 ส่วนที่ขาดหายไป
สัปดาห์ที่ 37 ภาษา สัมผัสและอธิบายลักษณะสิ่งที่สัมผัส
สัปดาห์ที่ 38 ความยาว การเปรียบเทียบความยาว
สัปดาห์ที่ 39 ภาษา เสียงขึ้นต้น
สัปดาห์ที่ 40 ภาษา บทบาทสมมติ และความสัมพันธ์ของขนาด

Kogumakai

- สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 9 (ขึ้นลิฟท์ประตู C)

- สาขา The Walk ราชพฤกษ์ ชั้น 2 ด้านหลัง B2S

ติดต่อสอบถาม 099-5361454

e-mail:Kogumakai_thailand@hotmail.com